אוניברסיטת חיפה
הפקולטה למדעי הרוח
הקתדרה ליהדות בעולם העתיק
ע"ש ג'ורג' ופלורנס וייז

מתכבדים להזמינך

לסדנת חיפה לחקר
מגילות קומראן

כינוס חמישי
בימים ראשון ושני, ט-י באייר תשס"ו
8-7 למאי 2006

אפשר להגיע בתחבורה ציבורית, אוטובוסים
מס' 24 , 36, 37, 46, 141

רכב פרטי אפשר להחנות בחניוני פרק הכרמל,
מול הכניסה הדרומית לאוניברסיטה

יום ראשון, ט' באייר תשס"ו, 7.5.2006
מוזיאון הכט , הבנין הראשי,
אוניברסיטת חיפה

15:30 – התכנסות
16:00-19:00 מושב פתיחה
יו"ר – פרופ' אורי רפפורט – אוניברסיטת חיפה
ונשיא מכללת

16:00 -16:15 דברי ברכה
פרופ' מנחם מור – דיקן הפקולטה למדעי הרוח

16:15- 16:55 – פרופ' שמריהו טלמון – האוניברסיטה העברית
עדת "הבאים בברית החדשה": ששים שנה לגילוי מגילות קומראן

16:55- 17:35 – ד"ר מיכאל סגל – האוניברסיטה העברית
תפקידם של המלאכים בקריעת ים סוף –
מוטיב בספרות בית שני ובמדרשי חז"ל

17:35 – 17:50 הפסקה

17:50 – 18:30 – פרופ' אהרן שמש –אוניברסיטת בר-אילן
איסורי עריות במגילות קומראן

18:30- 19:10 – פרופ' משה בר-אשר – האוניברסיטה העברית
ונשיא האקדמיה ללשון העברית
החגא והמחיגה – עיוני דקדוק ועיוני משמע

יום שני, י' באייר תשס"ו, 8.5.2006
קומה 29, מגדל אשכול, הבנין הראשי
אוניברסיטת חיפה
9:00 –9:30 התכנסות

9:30 – 11:30 מושב ראשון
יו"ר - פרופ' ישעיהו מאורי – אוניברסיטת חיפה

9:30- 10:10 ד"ר שני ברין – אוניברסיטת סידני
'נגלות' ו'נסתרות': התגלות מתקדמת בתחומי החכמה
והחוק במגילות קומראן ובס' היובלים

10:10- 10:50 - מר אריאל פלדמן – אוניברסיטת חיפה
מקרא ואגדה בעיבוד המקרא בקטע תוכחה מקומראן (370Q4)

10:50- 11:30 – פרופ' בלהה ניצן –אוניברסיטת תל-אביב
פשר ומדרש במגילות מדבר יהודה

11:30- 12:00 – הפסקת קפה

12:00- 13:20 – מושב שני

יו"ר – פרופ' דבורה דימנט – אוניברסיטת חיפה

12:00- 12:40– מר נועם מזרחי – האוניברסיטה העברית
האגרון של סרך שירות עולת השבת ושאלת זיקתו
לספרות ההיכלות

12:40- 13:20 - ד"ר יורם ארדר – אוניברסיטת תל-אביב
מוטיב המדבר ומוטיב מורה הצדק בחזון המשיחי
של אבלי ציון הקראים