menu
 About the Center
 Associates
 Research Scholarships
 Internships
 Newsletter
 Orion in the Press
 Search the site
 Contact us
 Greenfield Seminar
 Discussion Hour
The Orion Center at the World Congress of Jewish Studies
 Past Programs
 Current Biblio
 Bibliography Search New!!
 Newly Published Texts
 Orion Publications
 DJD List
 Brill Publications on the Dead Sea Scrolls
 Revue de Qumrân
 Dead Sea Scrolls on Line
 Cave Tour
 About the Scrolls
 Scrolls in the News
 g-Megillot
 Email archives
 FAQ
 Author Index
 Scholarly Articles on Line
 Outside Links
 Rock Inscriptions Database
 Orion Center Library
 Israel Museum Scrolls Collection
 Upcoming Symposium
 Most Recent Symposium
 Symposium Gallery
 Past Symposia
 Conferences and Lectures
 Exhibits
 Calls for Papers
 Fellowships and Study Opportunities
 Announcements
 Job and Volunteer opportunities
The Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature
Map / Home  Updated 31 July 2009.

Diacritical markings in SPAtlantis or Eurotimes font.

Afrikaans Bibliography

Title Geyser, Ananda, and Andries van Aarde. "Sosiale kruisigingsteks(te) van 11Q Tempel 64.6-13: 'n Ondersoek n/a interteksualiteit [Social Crucifixion Text(s) of 11Q Temple 64.6-13: An Investigation into Intertextuality]." Hervormde Teologiese Studies 54 (1998) 426-443.

Semmelink, J. W. "Die Verband tussen genade en werke in 1QS se reddingsbegrip." Skrif en Kerk 16 (1995) 102-124.


Arabic Bibliography

Title Uthman, A. Makhtutat al-Bahr al-Mayyit. al-Qahirah: Maktabat al-Shuruq, 1996.


Czech Bibliography

Title Trstencký, František. Kumrán a Jeho Zvitky. Svit: Katolícke biblické dielo, 2009.


Dutch Bibliography

Title Davies, Philip R., George J. Brooke, and Phillip R. Callaway. De Wereld de Dode Zeerollen [Dutch edition of: The Complete World of the Dead Sea Scrolls]. Translated by Arie van der Kooij. Abcoude: Fontaine Uitgevers, 2003.

García Martínez, Florentino. "De Dode-Zeerollen en het Nieuwe Testament." In Weten in woorden en daden: Lessen voor de eenentwinstigste eeuw, ed. Bart Raymaekers and Gerd Van Riel, 161-178. Leuven: Leuven University Press, 2006.

García Martínez, Florentino. "De handschriften van de Dode Zee." Hermeneus 67 (1995) 139-150.

García Martínez, Florentino. "Sektarische composities: de Regel van de gemeenschap (Serek ha-Jahad)." Schrift 191 (2000) 151-154.

García Martínez, Florentino, and Adam van der Woude in collaboration with Mladen Popović. De rollen van de Dode Zee: Tweede herziene druk [The Scrolls of the Dead Sea: Second Revised Edition]. Kampen: Ten Have, 2007.

Hogeterp, Albert L. A. "Eschatologisch Schriftgebruik in het Nieuwe Testament in het licht van de rollen van de Dode Zee." Nederlands Theologisch Tijdschrift 62/2 (2008) 140-154.

Hombergen, Daniel. "Jakobus de Rechtvaardige: een anti-romeinse rebel? De 'Dead Sea Scrolls' en de 'Deception'." Nederlands theologisch tijdschrift 49/3 (1995) 215-230.

Horst, Pieter W. van der. Het vroege jodendom van A tot Z: Een kleine encyclopedie over de eerste duizend jaar (ca. 350 v. Chr.-650 n. Chr.) [Early Judaism from A to Z: A Brief Encyclopedia of the First Thousand Years, ca. 350 B. C. E.-650 C. E.]. Zoetemeer: Meinema, 2006.

Horst, Pieter W. van der. "Messianisme en gebed in de rollen van de Dode Zee: Een Bespreking." Nederlands theologisch tijdschrift 54/1 (2000) 35-47.

Kooij, Arie van der. "Jeruzalem als heilige stad door de ogen van de gemeenschap van Qumran." In Jeruzalem als heilige stad: religieuze voorstelling en geloofspraktijk, ed. Konrad D. Jenner and Gerard A. Wiegers, 94-103. Leidse studien van de Godsdienst Faculteit der Godgeleerdheid te Leiden 1. Kampen: Kok, 1996.

Lorein, Geert Wouter. "4Q448: Een gebed tegen Jonathan de Makkabeeër." Nederlands theologisch tijdschrift 53 (1999) 265-273 (English summary, 299).

Meer, Michaël van der. "Bijbelhandschriften uit Qumran en elders bij de Dode Zee." In Fragmenten uit de woestijn: De Dode-Zeerollen opnieuw bekeken, ed. Florentino García Martínez and Eibert J. C. Tigchelaar, 95-110. Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2003.

Peursen, Wido Th. van. "Wijsheid van Jezus Sirach." In De Bijbel literair: opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties, ed. Jan Fokkelman and Wim Weren, 475-486. Zoetermeer: Meinema, 2003.

Popović, Mladen. "Astronomie an Astrologie in het Vroege Jodendom en de Dode-Zeerollen." Phoenix 53/2-3 (2007) 100-121.

Schick, Alexander. Fascinerende Feiten over Qumran: Adembenemende Strijd Tussen Wetenschappers over de Ware Betekenis von de Dode-Zeerollen. Vaassen: Uitgeverij Medema, 1998.

Smelik, Klaas A. D. "Recente ontwikkelingen in het onderzoek naar de Dode-Zeerollen [Recent Developments in the Investigation of the Dead Sea Scrolls]." Bijdragen: Tijdschrift voor filosofie en theologie 59/2 (1998) 204-234.

Tigchelaar, Eibert J. C. "De bijbel herverteld: 4Q225, priesters, engelen en de geschiedenis." In Fragmenten uit de woestijn: De Dode-Zeerollen opnieuw bekeken, ed. Florentino García Martínez and Eibert Tigchelaar, 145-154. Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2003.

Tigchelaar, Eibert J. C. "Gestalten van het Kwaad in de Dode-Zeerollen en in Qumran." In Kennis van het Kwaad. Zeven visies uit jodendom en christendom, ed. Bert Jan Lietaert Peerbolte and Eibert J. C. Tigchelaar, 29-51, 154-156. De bijbel: teksten en thema's in beeld 3. Zoetermeer: Meinema, 2004.

Tigchelaar, Eibert J. C. "Herleven de Dode-Zeerollen in De Nieuwe Bijbelvertaling?" Nederlands theologisch tijdschrift 59/4 (2005) 285-296.

Verbruggen, Jan. "De Dode-Zeerollen: bedreiging of verrijking? [The Dead Sea-Scrolls: Threat or Enrichment?]." In Dicht bij de bijbel. Feestbundel ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het Bijbelinstituut België 1922-1997, ed. Patrick Nullens, 91-110. Herverlee, Belgium: Centrum voor Pastorale Counseling, 1997.

Woude, Adam S. van der. "De woestijn in de rollen van de Dode Zee." In Woestijn en openbaring, ed. G. C. den Hertog and H. M. van der Vegt, 69-74. Kampen: Kok, 1996.


Hungarian Bibliography

Title Davies, Philip R., George J. Brooke, and Phillip R. Callaway. A holt-tengeri tekercsek világa [Hungarian edition of: The Complete World of the Dead Sea Scrolls]. Translated by S. Róbert. Pécs: Alaxandra Kiadója, 2003.

Fröhlich, Ida. A Qumráni szövegek magyarul. A bevezetöt írta, fordította, a jegyzeteket készítette. 2. javított és bövített kiadás. Studia Orientalia 1. Piliscsaba-Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem-Szen István Társulat, 2000.

Schick, Alexander. Csodalatos Kumran: Tudomanyos Krimi, Szakmai vita es a Holt-Tengeri Tekercsek Igazi Jelentösege. Budapest: Ethos Kft, 1998.

Szenasi, Jonatan Sandor. "Kumrani toredek forditasa [Translation of a Qumran Fragment]." Múlt és Jövō 4 (1999) 2-5.

Xeravits, Géza G. "Review: Esther G. Chazon et al., eds., Liturgical Perspectives: Prayer and Poetry in Light of the Dead Sea Scrolls. Proceedings of the Fifth International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 19-23 January, 2000; Review: John J. Collins et al., eds., Sapiential Perspectives: Wisdom Literature in Light of the Dead Sea Scrolls. Proceedings of the Sixth International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 20-22 May, 2001." Studia Biblica Athanasiana 8 (2005) 144-145.


Japanese Bibliography

Title Davies, Philip R., George J. Brooke, and Phillip R. Callaway. Shikai Bunsho Daihyakka [Japanese edition of: The Complete World of the Dead Sea Scrolls]. Translated by Y. Ikeda. Tokyo: Toyo Shorin, 2003.

Ishikawa, Michiko. Shikai bunsho to gi no kyoshi [The Dead Sea Scrolls and the Teacher of Righteousness]. Tokyo: Shea Japan Shuppan, 1996.

Takahashi, Masao. Shikai Monjo: Yomigaeru Kodai Yudayakyō [The Dead Sea Scrolls: Ancient Judaism Brought Back to Life]. Tokyo: Kōdansha, 1998.


Korean Bibliography

Title García Martínez, Florentino, and Eibert J. C. Tigchelaar, eds. 사해문서 [The Dead Sea Scrolls Study Edition (1997-1998)]. 4 vols. Seoul: Nanam, 2009.


Polish Bibliography

Title Baraniak, Marek. "Wybrany spośród wybranych według 4Q534-536 [The Elect from Among the Chosen According to 4Q534-536]." Studia Judaica 10/2 (2007) 201-214.

Bejda, Wojciech. "Epafrodyt i Józef Flawiusz: Rzecz o prywatnym mecenacie czasów trudnych [Epaphroditos and Josephus Flavius: The Question of a Private Hard Times Patronage]." Studia Judaica 11/1 (2008) 43-57.

Betz, Otto. Jesus, Qumran i Watykan: kulisy trzeciej bitwy o zwoje znad morza martwego. Krakow: Enigma Press, 1996.

Chmiel, Jerzy. "Chrzescijanstwo a Qumran [Christianity and Qumran]." Collectanea Theologica 65/1 (1995) 69-78.

Chrostowski, Waldemar. "45 lat qumranologii. Materialy z 32 Sympozjum Biblistów Polskich, Czestochowa, 15-16.09.1994 [45 Years of Qumranology. 32nd Symposium of Polish Biblical Scholars, Czestochowa, Sept. 15-16, 1994]." Collectanea Theologica 65/1 (1995) 5-6.

Ciecielag, Jerzy. "Monety z tzw. osiedli essenskich nad Morzem Martwym--próba przedstawienia aktualnego stanu badan [Coins from the so-called Essene Settlements on the Dead Sea: A Presentation of the Current State of Research." In Studia Classica et Byzantina Aleksandro Krawczuk Oblata, ed. M. Salamon and Zdzislaw Jan Kapera, 87-98. Kraków: Universytet Jagiellonski Institut Historii, 1996.

Ciecielag, Jerzy. "Skarby monet z tzw. osiedli essenskich nad Morzem Martwym [Coin Hoards from the so-called Essene settlements at the Dead Sea]." Filomata 435-436 (1996) 182-191.

Cinal, Stanislaw. "Nauczyciel Sprawiedliwo'ci i pocztki wspolnoty esseskiej z Qumran w 'wietle nowych dokumentow [The Teacher of Justice - the origins of the Essene community from Qumran according to recent findings]." Przegld Religioznawczy 175 (1995) 49-63.

Golębiewski, Marian. "Żdowska i chrześcijańska interpretacja pierwszych wierszy Księgi Rodzaju. Od Qumran do Nowego Testamentu [The Jewish and Christian Interpretation of the First Verses of Genesis - from Qumran to the New Testament]." Collectanea Theologica 65/1 (1995) 95-109.

Kapera, Zdzislaw Jan. "45 lat qumranologii [45 Years of Qumranology]." Collectanea Theologica 65/1 (1995) 7-30.

Kapera, Zdzislaw Jan. "Appendices." In Dziesiec lat odkruc na Pustyni Judedzkiej, ed. Józef Tadeusz Milik. Biblioteka Zwojów tlo Nowego Testamentu 6. Kraków: Enigma Press, 1999.

Kapera, Zdzislaw Jan. "Chirbet Qumran: osiedle mnichów czy villa rustica?" Ruch Biblijny i Liturgiczny 49/1 (1996) 18-28.

Kapera, Zdzislaw Jan. "Pólwiecze sporu o zwoje znad Morza Martego [Half a Century of Scrolls Controversy]." In Studia Classica et Byzantina Alexandro Krawczuk Oblata, 237-280. Kraków: Universytet Jagiellonski Institut Historii, 1996.

Kapera, Zdzislaw Jan. "Rekopisy znad Morza Martwego: Qumranskie kontrowersje z lat 1991-1994 (Manuscripts from the Dead Sea: Qumran Controversies of the Years 1991-1994)." Filomata 429-430 (1995).

Kapera, Zdzislaw Jan. "Review: E. Szewc, ed., Światla prawdy bozej: Ksiedzu Profesorowi Lechowi Stachowiakowi w 70. rocznice urodzin [Lights of the Lord's Truth: For the Rev. Prof. Lech Stachowiak on His Seventieth Birthday]." JSJ 29/3 (1998) 348-350.

Kapera, Zdzislaw Jan. "Wycieczka do qumranskiego akweduktu [A Visit to the Qumran Aquaduct]." Filomata 437-38 (1996) 336-344.

Kapera, Zdzisław Jan. "Archeologia Chirbet Qumran; stan publikacji i kronika odkryć archeologicznych nad Morzem Martwym (1958-2007) [L’archeologia di Chirbet Qumran; lo stato di pubblicazioni e la cronaca delle scoperte archeologiche sul Mar Morto negli anni 1958-2007]." Studia Judaica 10/2 (2007) 153-183.

Klęczar, Aleksandra. Ezechiel tragik i jego dramat exagōgē 'wyprowadzenie z egiptu'. Kraków: Enigma Press, 2006.

Marciak, Michał. "Odkrycia w Wadi Dalijeh a Samaria w okresie perskim [Discoveries in Wadi Daliyeh and Samaria in the Persian Period]." Studia Judaica 11/1 (2008) 1-29.

Medala, Stanislaw. "Kluczowe problemy w aktualnych badaniach pism qumranskich [The Key Problems in Present Studies of the Qumran Writings]." Collectanea Theologica 65/1 (1995) 31-67.

Medala, Stanislaw. "Przeglad badan nad literatura miedzytestament alna w Polsce w ostatnim dziesiecioleciu (1986-1995)." In Zydzi i judaizm we wspolczesnych badaniach: materialy z konferencji, Krakow 21-23 XI 1995, ed. Krzysztofa Pilarczyka, 91-104. Wydawnictwa "Ksiegarni Akademickiej" 41. Kraków: Ksiegarnia Akademicka, 1997.

Mendecki, Norbert. "Dzieje Masady: Zarys historii badan archeologicznych [The History of Masada and Its Archaeological Repertoire]." Ruch Biblijny i Liturgiczny 49/3 (1996) 164-170.

Mendecki, Norbert. "Prace archeologiczne w grotach Wadi Murabbaat i w grotach pomiedzy Masada a En-Gedi." Ruch Biblijny i Liturgiczny 49/4 (1996) 230-235.

Milik, Józef Tadeusz, ed. Dziesiec lat odkruc na Pustyni Judedzkiej. Biblioteka Zwojów tlo Nowego Testamentu 6. Kraków: Enigma Press, 1999.

Mrozek, Andrzej. "Sześćdziesiąt lat badań qumranoznawczych w Polsce [Sessant’anni della ricerca qumranica in Polonia]." Studia Judaica 10/2 (2007) 185-199.

Muchowski, Piotr. Hebrajski qumra'nski jako jezyk mówiony. Seria Jezykoznawstwo 23. Pozna'n: Wydawn. Naukowe, 2001.

Muchowski, Piotr. "Jezyk hebrajski qumranski, jego zasieg i status spoleczny." Ruch Biblijny i Liturgiczny 51/3 (1998) 161-180.

Muchowski, Piotr. Komentarze do rękopisów znad Morza Martwego: Wydanie drugie, poszerzone i poprawione. Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Seria Judaica i Hebraica 1. Poznañ: Wydawnictwo Naukowe, 2005.

Muchowski, Piotr. Rękopisy znad Morza Martwego (wisanie II, poszerzone i poprawione). The Enigma Press, 2000. Kraków: Enigma Press, 2000.

Muchowski, Piotr. Rękopisy znad Morza martwego: Qumran - Wadi Murabba'at - Masada [Manuscripts from the Dead Sea: Qumran - Wadi Murabba'at - Masada. Kraków: Enigma Press, 1996.

Muchowski, Piotr. Hebrajski qumrañski jako język mówiony. Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Seria Językoznawstwo 23. Poznañ: Wydawnictwo Naukowe, 2001.

Pilarczyk, Krzysztof. "Apokryfy judaistyczne - obce elementy w religijnej tradycji żydowskiej? Z dziejów kanonu pism świętych judaizmu [Apocrypha: Alien Elements in Jewish Religious Tradition? From the History of the Canon of the Holy Scriptures of Judaism]." Studia Judaica 11/1 (2008) 31-42.

Piwowarczyk, Przemysław. "Żydzi egipscy wobec władców ptolemejskich; rekonesans źródłowy [A Survey of Attitudes of Egyptian Diaspora Jewry toward Ptolemaic Rulers]." Studia Judaica 10/2 (2007) 215-234.

Schwank, Benedikt. "Qumran w swietle wlasnych doswiadczen z lat 1947-1967." Ruch Biblijny i Liturgiczny 52/4 (1999) 317-330.

Świderkówna, Anna. Rozmów o Biblii ciąg dalszy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.

Thiering, Barbara. Jezus Mezczyzna [Jesus the Man]. Translated by Jerzy Markiewicz. Warszawa: Wydawnictwo al fine, 1995.

Tronina, Antoni. "Psalm 151--Poetycki midrasz do dziejów Dawida." Roczniki teologiczne 43 (1996) 81-87.

Tyloch, Witold. Rękopisy z Qumran nad Morzem Martwym. Warsaw: Ksiaçżka i Wiedza, 1997.

Witaszek, Gabriel. "Separatyzm gminy qumrańskiej [Separatism of the Qumran Community]." Collectanea Theologica 65/1 (1995) 79-94.

Witaszek, Gabriel. "Tendencje partykularystyczne w gminie qumrańskiej." Ruch Biblijny i Liturgiczny 48/3 (1995) 169-181.

Woude, Adam S. van der. "In Memoriam Hans Burgmann (1914-1992)." In Mogilany 1993: Papers on the Dead Sea Scrolls, ed. Zdzislaw Jan Kapera, 203-207. Qumranica Mogilanesia 13. Kraków: Enigma Press, 1996.

Zdun, Paweł. Pieśni Ofiary Szawbatowej z Qumran i Masady. Teksty z Pustyni Judzkiej 1. Kraków: Enigma Press, 1996.


Portuguese Bibliography

Title García Martínez, Florentino and Julio Trebolle Barrera. Os Homens de Qumran: Literatura, estrutura e concepções religiosas. Translated by L. Gonçalves Pereira. Petropolis: Vozes, 1996.


Russian Bibliography

Title Sivertsev, Alexei. "Some Notes on the Relationship between Liturgical and Wisdom Writings in Qumran and in Second Temple Literature in General." Vestnik eureiskogo universiteta Moskve 21 (2000) 7-24 (Russian).Top of Page