menu
 About the Center
 Associates
 Research Scholarships
 Internships
 Newsletter
 Orion in the Press
 Search the site
 Contact us
 Greenfield Seminar
 Discussion Hour
The Orion Center at the World Congress of Jewish Studies
 Past Programs
 Current Biblio
 Bibliography Search New!!
 Newly Published Texts
 Orion Publications
 DJD List
 Brill Publications on the Dead Sea Scrolls
 Revue de Qumrân
 Dead Sea Scrolls on Line
 Cave Tour
 About the Scrolls
 Scrolls in the News
 g-Megillot
 Email archives
 FAQ
 Author Index
 Scholarly Articles on Line
 Outside Links
 Rock Inscriptions Database
 Orion Center Library
 Israel Museum Scrolls Collection
 Upcoming Symposium
 Most Recent Symposium
 Symposium Gallery
 Past Symposia
 Conferences and Lectures
 Exhibits
 Calls for Papers
 Fellowships and Study Opportunities
 Announcements
 Job and Volunteer opportunities
The Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature
Map / Home  Updated 04 February 2009.

Danish Bibliography

Title Bilde, Per. "Filon som polemiker og politisk apologet." In Perspektiver på Jødisk Apologetik [Perspectives on Jewish Apologetics], ed. Anders Klostergaard Petersen, Jesper Hyldahl and Kåre Sigvald Fuglseth, 155-179. Antikken og Kristendommen 4. Copenhagen: Forlaget ANIS, 2007.

Bilde, Per. "Josefus om henrettelsen af Jakob (Ant 20,197-203): Et bidrag til at drøfte og illustrere problemstillingen 'historie og kontruktion' [Josephus on the Execution of James (Ant 20,197-302): Discussion and Illustration of the Problem 'History and its Construction']." In Historie og konstruktion: Festskrift til Niels Peter Lemche i anledning af 60 års fødselsdagen, ed. Mogens Møller and Thomas L. Thompson, 42-59. Forum for Bibelsk Eksegese 14. Copenhagen: Museum Tusculanum, 2005.

Bilde, Per. "Mod Apion – en nøgle til Josefus’ for fatterskab?" In Perspektiver på Jødisk Apologetik [Perspectives on Jewish Apologetics], ed. Anders Klostergaard Petersen, Jesper Hyldahl and Kåre Sigvald Fuglseth, 283-318. Antikken og Kristendommen 4. Copenhagen: Forlaget ANIS, 2007.

Bro Larsen, Kasper. "Visdom og apokalyptik i Musar leMevin (1Q/4QInstruction) [Wisdom and Apocalyptic in Musar leMevin (1Q/4QInstruction)]." Dansk Teologisk Tidsskrift 65 (2002) 1-14.

Christiansen, Ellen Juhl. "Artapanos –en tidlig jødisk apologet." In Perspektiver på Jødisk Apologetik [Perspectives on Jewish Apologetics], ed. Anders Klostergaard Petersen, Jesper Hyldahl and Kåre Sigvald Fuglseth, 97-113. Antikken og Kristendommen 4. Copenhagen: Forlaget ANIS, 2007.

Cryer, Frederick H. "Var Qumran et eskatologisk/apokalyptisk samfund [Was Qumran an Eschatological/Apocalyptic Community]?" In Dodehavsteksterne og Bibelen [The Dead Sea Texts and the Bible: Contributions to an International Conference on Qumran at Gentofte, Denmark, June 19-22, 1995], ed. Niels Hyldahl and Thomas L. Thompson, 17-26. Forum for Bibelsk Eksegese 8. Kobenhavn: Museum Tusculanums Forlag, Kרbenhavns Universitet, 1996.

Cryer, Frederick H., and Jesper Høgenhaven. "Dødehavsrullerne halvtreds år efter: En orienteringsartikel [The Dead Sea Scrolls FIfty Years Later: An Orientational Article]." Dansk Teologisk Tidsskrift 60 (1997) 218-234.

Ejernæs, Bodil. "Pesher-litteraturen fra Qumran [The Pesher Literature from Qumran]." In Dødehavsteksterne og Bibelen [The Dead Sea Texts and the Bible: Contributions to an International Conference on Qumran at Gentofte, Denmark, June 19-22, 1995], ed. Niels Hyldahl and Thomas L. Thompson, 27-39. Forum for Bibelsk Eksegese 8. Kobenhavn: Museum Tusculanums Forlag, Kobenhavns Universitet, 1996.

Ejernæs, Bodil, in cooperation with Niels Peter Lemche, and Mogens Müller. Dødehavsskrifterne og de antikke kilder om essærne i ny oversaettelse [The Dead Sea Writings and the Ancient Sources on the Essenes in a New Translation]. Frederiksberg, Denmark: ANIS, 1998.

Ejrnæs, Bodil. "Brugen af Salmernes Bog i Andet tempels tid." In Dansk Kommentar til Davids Salmer, ed. Else K. Holt and Kirsten Nielsen, 1:105-125. 3 vols. Copenhagen: ANIS, 2003.

Ejrnæs, Bodil. "David, Salmernes Bog og konstruktionen af messias i Dødehavsskrifterne [David, the Book of Psalms and Messiah in the Dead Sea Scrolls]." In Frelsens biografisering, ed. Henrik Tronier and Thomas L. Thompson, 79-98. Forum for Bibelsk Eksegese 13. Copenhagen: Museum Tusculanum, 2004.

Ejrnæs, Bodil. "Den lille Bibel. Træk af de gammeltestamentlige salmers receptionshistorie." Dansk Teologisk Tidsskrift 64 (2001) 161-175.

Ejrnæs, Bodil. "Det Gamle Testamente som Skrift: Skrift og autoritet [Old Testament as Scripture: Scripture and Authority]." In Kanon: Bibelens tilblivelse og normative status. Festschrift for Mogens Müller, ed. Troels Engberg-Pedersen, Niels Peter Lemche and Henrik Tronier, 31-47. Forum for Bibelsk Eksegese 15. Copenhagen: Museum Tusculanum, 2006.

Ejrnæs, Bodil. "Dødehavsskrifterne og de antikke kilder om essæerne." Teol-Information 29 (2004) 45-46.

Ejrnæs, Bodil. "'Jeg husker dig for din velsignelse, Zion. ' Zionmotivet i en salme fra Qumran ['I Remember You for Blessing, Zion.' The Zion Motif in a Psalm from Qumran]." In Historie og konstruktion. Festskrift til Niels Peter Lemche i anledning af 60 års fødselsdagen, ed. Mogens Møller and Thomas L. Thompson, 115-128. Forum for Bibelsk Eksegese 14. Copenhagen: Museum Tusculanum, 2005.

Ejrnæs, Bodil. "Lidelse, redning og indsigt i Hodajot, salmerne fra Qumran [Suffering, Salvation, and Knowledge in Hodayot, Psalms from Qumran]." In Lidelsens former og figurer, ed. Bodil Ejrnæs and Lone Fatum, 88-106. Forum for Bibelsk Eksegese 12. Copenhagen: Museum Tusculanum, 2002.

Ejrnæs, Bodil, Søren Holst, and Mogens Müller, eds. Dødehavsskrifterne og de antikke kilder om essæerne: 2. udvidede og reviderede udgave. Copenhagen: ANIS, 2003.

Fatum, Lone. "Krop og køn i Qumran [Body and Sex in Qumran]." In Dødehavsteksterne og Bibelen [The Dead Sea Texts and the Bible: Contributions to an International Conference on Qumran at Gentofte, Denmark, June 19-22, 1995], ed. Niels Hyldahl and Thomas L. Thompson, 41-63. Forum for Bibelsk Eksegese 8. København: Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 1996.

Fuglseth, Kåre Sigvald. "Filons forhold til tempelet i Jerusalem i eit apologetisk perspektiv." In Perspektiver på Jødisk Apologetik [Perspectives on Jewish Apologetics], ed. Anders Klostergaard Petersen, Jesper Hyldahl and Kåre Sigvald Fuglseth, 263-282. Antikken og Kristendommen 4. Copenhagen: Forlaget ANIS, 2007.

García Martínez, Florentino. "De sektarische gemeenschap van de Regel van de Gemeenschap." In Fragmenten uit de woestijn. De Dode-Zeerollen opnieuw bekeken, ed. Florentino García Martínez and Eibert J. C. Tigchelaar, 133-144. Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2003.

García Martínez, Florentino. "De Dode-Zeerollen en het Nieuwe Testament." In Fragmenten uit de woestijn. De Dode-Zeerollen opnieuw bekeken, ed. Florentino García Martínez and Eibert J. C. Tigchelaar, 111-131. Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2003.

Høgenhaven, Jesper. "Fortællinger fra det persiske hof (4Q550) - en Qumran-udgave af Ester-historien?" Dansk teologisk tidsskrift 67 (2004) 15-34.

Holst, Søren. "Abraham at Qumran." In Historie og konstruktion. Festskrift til Niels Peter Lemche i anledning af 60 års fødselsdagen, ed. Mogens Møller and Thomas L. Thompson, 180-191. Forum for Bibelsk Eksegese 14. Copenhagen: Museum Tusculanum, 2005.

Holst, Søren. "'Den onde kvinde'. Køn som forstaelseshorisont i Dødehavsrullerne - og i Qumranforskningen ['The Wicked Woman'. Gender as a World View in the Dead Sea Scrolls and in Qumran Research]." In Køn & Bibel: Skrifterne, kvinderne, kristendommene, ed. Christina Petterson et al., 47-65. Copenhagen: Anis, 2002.

Holst, Søren. "Dødehavsrullerne på 60° nordlig bredde." Teol-information 28 (2003) 30-33.

Holst, Søren. "Folkenes og troens stamfader: Abraham i Det Gamle Testamente og i jødedommen." In Abrahams spor: Abraham-figuren i religion, filosofi og kunst, ed. Lars K. Bruun, Finn Damgaard, Thomas Hoffmann, Søren Holst and Jesper Skau, 11-36. Religion i det 21. Århundrede 16. Copenhagen: Alfa, 2007.

Holst, Søren. "Fra hulerne til hylderne. En guide til dansksproget litteratur om Dødehavsrullerne." Bibliana 1/2 (2000) 58-72.

Holst, Søren. "Hvem dræber Messias?" Bibliana 5/1 (2004) 55-58.

Holst, Søren. ""Hvem er som jeg blandt guder?" Hymner om himmelfart og læreautoritet fra Qumran." In Frelsens biografisering, ed. Henrik Tronier and Thomas L. Thompson, 24-46. Forum for Bibelsk Eksegese 13. Copenhagen: Museum Tusculanum, 2004.

Holst, Søren. "Hvilke Dødehavstekster er 'sekteriske'?" Dansk Teologisk Tidsskrift 66 (2003) 18-31.

Holst, Søren. "Hvis er Himmeriget?" Dansk Teologisk Tidsskrift 70 (2007) 93-102.

Holst, Søren. "'Lysets Børn' - på krigsstien eller i lærehuset? Om Dødehavsruller og genrespørgsmål." Fønix 28 (2004) 45-58.

Holst, Søren, and Bodil Ejrnæs. "Hvad nyt fra rullerne?" TEOL-information 35 (2007) 16-19.

Hyldahl, Jesper. "Mellem ny og gammel kultur." In Perspektiver på Jødisk Apologetik [Perspectives on Jewish Apologetics], ed. Anders Klostergaard Petersen, Jesper Hyldahl and Kåre Sigvald Fuglseth, 181-206. Antikken og Kristendommen 4. Copenhagen: Forlaget ANIS, 2007.

Hyldahl, Niels. "Qumran og den oeldste kristendom: En kort introduktion og problemorientering [Qumran and Earliest Christianity: A Brief Introduction and Orientation to the Problem]." In Dødehavsteksterne og Bibelen [The Dead Sea Texts and the Bible: Contributions to an International Conference on Qumran at Gentofte, Denmark, June 19-22, 1995], ed. Niels Hyldahl and Thomas L. Thompson, 9-16. Forum for Bibelsk Eksegese 8. København: Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 1996.

Hyldahl, Niels, and Thomas L. Thompson, eds. Dødehavsteksterne og Bibelen [The Dead Sea Texts and the Bible: Contributions to an International Conference on Qumran at Gentofte, Denmark, June 19-22, 1995]. Forum for Bibelsk Eksegese 8. Kobenhavn: Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 1996.

Lemche, Niels Peter. "Samfundsopfattelsen i Det Gamle Testamente og i Dødehavsteksterne [The Understanding of Community in the Old Testament and in the Dead Sea Texts]." In Dødehavsteksterne og Bibelen [The Dead Sea Texts and the Bible: Contributions to an International Conference on Qumran at Gentofte, Denmark, June 19-22, 1995], ed. Niels Hyldahl and Thomas L. Thompson, 64-78. Forum for Bibelsk Eksegese 8. København: Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 1996.

Martens, Karen. "Jubilæerbogens brug af Mastema i sin genskrivning af Exodus." Dansk Teologisk Tidsskrift 66 (2003) 161-182.

Mink, Hans-Aage. "Qumran: aspekter af brydningen mellem jødedom og hellenisme [Qumran: Aspects of the Struggle between Judaism and Hellenism]." In Jødedommen og Hellenismen, ed. Per Bilde, Troels Engberg-Pedersen, Lise Hannestad and Jan Zahle, 52-64. Ǻrhus: Ǻrhus Universitetsforlag, 1995.

Müller, Mogens. "Forstod essaeerne deres pagt som den nye pagt? Pagtsforestillingen i Damascusskriftet og Sekthåndbogen [Did the Essenes Understand Their Covenant as the New Covenant? The Covenant Idea in the Damascus Document and the Sectarian Manual]." In Dødehavsteksterne og Bibelen [The Dead Sea Texts and the Bible: Contributions to an International Conference on Qumran at Gentofte, Denmark, June 19-22, 1995], ed. Niels Hyldahl and Thomas L. Thompson, 79-99. Forum for Bibelsk Eksegese 8. København: Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 1996.

Petersen, Allan Rosengren. "Qumrans arkaeologi og Dødehavsrullerne [Qumran's Archaeology and the Dead Sea Scrolls]." In Dødehavsteksterne og Bibelen [The Dead Sea Texts and the Bible: Contributions to an International Conference on Qumran at Gentofte, Denmark, June 19-22, 1995], ed. Niels Hyldahl and Thomas L. Thompson, 101-111. Forum for Bibelsk Eksegese 8. Kרbenhavn: Museum Tusculanums Forlag, Kרbenhavns Universitet, 1996.

Petersen, Anders Klostergaard. "Apologetik i Aristeas." In Perspektiver på Jødisk Apologetik [Perspectives on Jewish Apologetics], ed. Anders Klostergaard Petersen, Jesper Hyldahl and Kåre Sigvald Fuglseth, 45-67. Antikken og Kristendommen 4. Copenhagen: Forlaget ANIS, 2007.

Petersen, Anders Klostergaard. "Aristobul som apologetisk skrift." In Perspektiver på Jødisk Apologetik [Perspectives on Jewish Apologetics], ed. Anders Klostergaard Petersen, Jesper Hyldahl and Kåre Sigvald Fuglseth, 69-95. Antikken og Kristendommen 4. Copenhagen: Forlaget ANIS, 2007.

Petersen, Anders Klostergaard. "Filon som apologet – en læsning af De migratione Abrahami." In Perspektiver på Jødisk Apologetik [Perspectives on Jewish Apologetics], ed. Anders Klostergaard Petersen, Jesper Hyldahl and Kåre Sigvald Fuglseth, 233-261. Antikken og Kristendommen 4. Copenhagen: Forlaget ANIS, 2007.

Petersen, Anders Klostergaard. "Jødisk apologetik – forskningshistorisk og historisk." In Perspektiver på Jødisk Apologetik [Perspectives on Jewish Apologetics], ed. Anders Klostergaard Petersen, Jesper Hyldahl and Kåre Sigvald Fuglseth, 15-43. Antikken og Kristendommen 4. Copenhagen: Forlaget ANIS, 2007.

Petersen, Anders Klostergaard. "Makkabæerbogslitteraturen i et apologetisk perspektiv." In Perspektiver på Jødisk Apologetik [Perspectives on Jewish Apologetics], ed. Anders Klostergaard Petersen, Jesper Hyldahl and Kåre Sigvald Fuglseth, 115-153. Antikken og Kristendommen 4. Copenhagen: Forlaget ANIS, 2007.

Petersen, Anders Klostergaard, Jesper Hyldahl, and Kåre Sigvald Fuglseth, eds. Perspektiver på Jødisk Apologetik [Perspectives on Jewish Apologetics]. Antikken og Kristendommen 4. Copenhagen: Forlaget ANIS, 2007.

Thompson, Thomas L. "4QTestimonia and Bible Composition: A Copenhagen Lego Hypothesis." In Qumran between the Old and New Testaments, ed. Frederick H. Cryer and Thomas L. Thompson, 261-276. JSOTSup 290. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998.

Thompson, Thomas L. "4QTestimonia og Bibelens affattelse: En københavnsk lego-hypotese [4QTestimonia and the Composition of the Bible: A Copenhagen Lego-Hypothesis]." In Dødehavsteksterne og Bibelen [The Dead Sea Texts and the Bible: Contributions to an International Conference on Qumran at Gentofte, Denmark, June 19-22, 1995], ed. Niels Hyldahl and Thomas L. Thompson, 112-128. Forum for Bibelsk Eksegese 8. Kobenhavn: Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 1996.

Tronier, Henrik. "Grænser for apologi." In Perspektiver på Jødisk Apologetik [Perspectives on Jewish Apologetics], ed. Anders Klostergaard Petersen, Jesper Hyldahl and Kåre Sigvald Fuglseth, 207-231. Antikken og Kristendommen 4. Copenhagen: Forlaget ANIS, 2007.


Finnish Bibliography

Title Aejmelaeus, Anneli. "Vanhat tekstit uudessa valossa: Qumranin löydöt ja Septuaginta [Old Documents in New Light – the Dead Sea Scrolls and the Septuagint]." Academia Scientiarum Fennica – Year Book 1995 (1995) 99–105.

Jokiranta, Jutta. "Kommentteja Qumran-keskusteluun [Comments to the Debate on Qumran]." Teologinen Aikakauskirja 109 (2004) 71-73.

Jokiranta, Jutta. "Qumranin peserkirjallisuus: Esimerkkinä Psalmin 37 peser." Iustitia 9 (1997) 73-100.

Jokiranta, Jutta. "Qumranin yhteisö ja sosiologisten mallien käyttökelpoisuus [Qumran Community and the Usability of Sociological Models]." Teologinen Aikakauskirja 109 (2004) 515-523.

Jokiranta, Jutta. "Uuden Qumran-teorian ongelmia [Problems of a New Qumran Theory] [Problems of a New Qumran Theory]." Teologinen aikakauskirja 108 (2003) 253-256.

Metso, Sarianna. "Jeesus ja Qumran." In Nasaretilaisen historia, ed. R. Uro and O. Lehtipuu, 89. Helsinki: Kirjapaja, 1997.

Metso, Sarianna. "Kymmenet tutkijat avaavat nyt Qumranin kääröjä." Tiede 2000 6 (1996) 46-51.

Metso, Sarianna. "Qumranin kirjakääröt." In Raamatuntutkimuksen uudet tuulet, ed. R. Hakola and P. Merenlahti, 124-135. Helsinki: Yliopistopaino, 1997.

Metso, Sarianna. "Yhdyskuntasääntö (1QS)." In Qumranin kirjasto: Valikoima teoksia suomeksi, ed. Raija Sollamo, 17-48. Helsinki: Yliopistopaino, 1997.

Saukkonen, Juhana. "Juutalainen Qumran--harhaa vai oikeaa oppia? [Jewish Qumran--Heresy or Orthodoxy?] [Jewish Qumran - Heresy or Orthodoxy?]." Vartija 3 (2003) 88-96.

Sollamo, Raija. "Qumranin tekstit avaavat näkymiä Raamatun syntyyn." Vartija 113 (2000) 135-141.

Sollamo, Raija, ed. Qumranin kirjasto: Valikoima teoksia suomeksi. Helsinki: Helsinki University Press, 1997.

Tov, Emanuel. "Qumran-tutkimuksen kiistakysymyksiä." Teologinen Aikakauskirja 5 (2003) 387-400.

Weissenberg, Hanne von. "Qumranin kirjasto. Fragmenttien palapelistä valoa juutalaisuuden historiaan." Tieteessä tapahtuu 4 (2000) 18-22.


Norwegian Bibliography

Title Aschim, Anders. "Dodehavsrullene og realfagene [The Dead Sea Scrolls and the Natural Sciences]." Naturen. Populaervitenskapelig Tiddskrift 121/6 (1997) 288-295.

Aschim, Anders. "Fra tekst til kommentar: Bibeltolkning i Qumran-biblioteket [From Text to Commentary: Biblical Interpretation in the Qumran Library]." In Dרdehavsrullene: Funn og forskning i 50 וr, ed. Renate Banschbach Eggen and Olav Hognestad, 211-225. Trondheim: Tapir, 1997.

Aschim, Anders. "I de siste dager: Eskjatologi og messianisme i Qumran-tekstene [In the Last Days: Eschatology and Messianism in the Qumran Texts]." In Dרdehavsrullene: Funn og forskning i 50 וr, ed. Renate Banschbach Eggen and Olav Hognestad, 47-70. Trondheim: Tapir, 1997.

Aschim, Anders. "Qumranfunnene og Det nye testamente [The Qumran Discoveries and the New Testament]." Religion og livssyn 4 (1998) 12-18.

Aschim, Anders. "Review: Tryggve Kronholm and Birger Olsson, eds., Qumranlitteraturen: Fynden och forskningsresultaten." DSD 5/1 (1998) 104-107.

Aschim, Anders. "Verdens eldste bibelkommentar? Melkisedek-teksten fra Qumran [The World's Oldest Bible Commentary? The Melchizedek Text from Qumran]." Tidsskrift for Teologi og Kirke 66/2 (1995) 85-103.

Eggen, Renate Banschbach. "Doperen Johannes og Qumran [John the Baptist and Qumran]." In Dodehavsrullene: Funn og forskning i 50 ar, ed. Renate Banschbach Eggen and Olav Hognestad, 95-111. Trondheim: Tapir, 1997.

Eggen, Renate Banschbach, and Olav Hognestad, eds. Dodehavsrullene: Funn og forskning i 50 ar. Trondheim: Tapir, 1997.

Elgvin, Torleif. "Dødehavsrullene og Bibelen." Religion og livssyn 1 (2003) 9-14.

Elgvin, Torleif. "En apokalyptisk katekisme fra Qumran [An Apocalyptic Catechism from Qumran]." Tidsskrift for teologi og kirke 3 (1998) 163-172.

Elgvin, Torleif. "En forbannet Messias [A Cursed Messiah]." Fast Grunn 3 (1995) 157-161.

Elgvin, Torleif. "Et puslespill: A rekonstruere en gammel bokrull [A Jigsaw Puzzle: Reconstructing an Old Scroll]." In Dødehavsrullene: Funn og forskning i 50 ar, ed. Renate Banschbach Eggen and Olav Hognestad, 227-235. Trondheim: Tapir, 1997.

Elgvin, Torleif. "Han som er forbannet p aet tre [He Who Was Cursed on a Tree]." Tidsskrift for teologi og kirke 4 (1998) 253-262.

Elgvin, Torleif. "Nyere bidrag til Qumranforskningen [New Contributions to Qumran Research]." NorTT 68 (1997) 49-66.

Elgvin, Torleif. "Nytt fra de siste ars Qumranforskning: hva har hule 4 apenbart? [News about Qumran Research in Recent Years: What Did Cave 4 Reveal?]." In Qumranlitteraturen. Fynden och forskningsresultaten: Föreläsningar vid ett symposium i Stockholm den 14 november 1994, arrangerat av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, ed. Tryggve Kronholm and Birger Olsson, 147-163. Kungl. Vitterhets, historie och antikvitets akademien. Konferenser 35. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1996.

Elgvin, Torleif. "Qumranfunnene, 1947-1997 [Finds at Qumran, 1947-1997]." In Dødehavsrullene: Funn og forskning i 50 ar, ed. Renate Banschbach Eggen and Olav Hognestad, 9-23. Trondheim: Tapir, 1997.

Elgvin, Torleif, ed. Dødehavsrullene. Oslo: De norske Bokklubbene, 2004.

Hognestad, Olav. "Dødehavsrullene og urkristendommen [The Dead Sea Scrolls and Early Christianity]." In Dødehavsrullene: Funn og forskning i 50 וr, ed. Renate Banschbach Eggen and Olav Hognestad, 169-184. Trondheim: Tapir, 1997.

Hognestad, Olav. "En kristen hule i Qumran? [A Christian Cave at Qumran?]." In Dødehavsrullene: Funn og forskning i 50 וr, ed. Renate Banschbach Eggen and Olav Hognestad, 185-191. Trondheim: Tapir, 1997.

Husom, Bente. "Qumran, kristendommens vugge? [Qumran, Cradle of Christianity?]." In Dødehavsrullene: Funn og forskning i 50 וr, ed. Renate Banschbach Eggen and Olav Hognestad, 137-167. Trondheim: Tapir, 1997.

Lied, Sidsel. "Eleven som forsker--og Qumraneventyret [The Pupil as Researcher--and the Qumran Adventure]." In Dødehavsrullene: Funn og forskning i 50 וr, ed. Renate Banschbach Eggen and Olav Hognestad, 237-258. Trondheim: Tapir, 1997.

Rian, Dagfinn. "Dødehavstekstene og Det gamle testamente [The Dead Sea Texts and the Old Testament]." In Dødehavsrullene: Funn og forskning i 50 år, ed. Renate Banschbach Eggen and Olav Hognestad, 193-209. Trondheim: Tapir, 1997.

Rolfsen, Rolf. "Qumran-menighetens historie [The History of the Qumran Community]." In Dødehavsrullene: Funn og forskning i 50 år, ed. Renate Banschbach Eggen and Olav Hognestad, 71-93. Trondheim: Tapir, 1997.

Ulfgard, Håkan. "Tro och liv i Qumran [Belief and Life at Qumran]." In Dødehavsrullene: Funn og forskning i 50 år, ed. Renate Banschbach Eggen and Olav Hognestad, 25-46. Trondheim: Tapir, 1997.

Ulrichsen, Jarl H. "Jesus og Qumran [Jesus and Qumran]." In Dødehavsrullene: Funn og forskning i 50 år, ed. Renate Banschbach Eggen and Olav Hognestad, 113-136. Trondheim: Tapir, 1997.


Swedish Bibliography

Title Albrektson, Bertil. "Qumran och Gamla testamentet [Qumran and the Old Testament]." In Qumranlitteraturen. Fynden och forskningsresultaten: Föreläsningar vid ett symposium i Stockholm den 14 november 1994, arrangerat av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, ed. Tryggve Kronholm and Birger Olsson, 101-109. Kungl. Vitterhets, historie och antikvitets akademien. Konferenser 35. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1996.

Bengtsson, Hakån. "Kvinnor i Qumran: en Fråge om Text eller Kontext? [Women at Qumran: A Question of Text or Context?]." Svensk Exegetisk Årsbok 68 (2003) 135-153.

Bengtsson, Hakån. "Review: James H. Charlesworth et al., eds., The Dead Sea Scrolls: Hebrew, Aramaic, and Greek Texts with English Translation." Svensk Exegetisk Årsbok 64 (1999) 153-154.

Bengtsson, Håkan. "Jakten på det stora avslöjandet: Om Dödahavsrullarna och deras uttolkare under ett halvt sekel." Svensk Exegetisk Årsbok 66 (2001) 119-138.

Ellegard, Alvar. "Den esseiska kalendern, den hellenistiska diasporan, och den tidigaste kristendomen [The Essene Calendar, the Hellenistic Diaspora, and Early Christianity]." In Qumranlitteraturen. Fynden och forskningsresultaten: Föreläsningar vid ett symposium i Stockholm den 14 november 1994, arrangerat av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, ed. Tryggve Kronholm and Birger Olsson, 35-53. Kungl. Vitterhets, historie och antikvitets akademien. Konferenser 35. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1996.

Hartman, Lars. "Qumran och den intertestamentala litteraturen [Qumran and Intertestamental Literature]." In Qumranlitteraturen. Fynden och forskningsresultaten: Föreläsningar vid ett symposium i Stockholm den 14 november 1994, arrangerat av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, ed. Tryggve Kronholm and Birger Olsson, 111-119. Kungl. Vitterhets, historie och antikvitets akademien. Konferenser 35. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1996.

Isaksson, Bo. "Dødahavsrullarna: En øversikt øver den senare forskningen [The Dead Sea Scrolls: An Overview of the Latest Research]." In Qumranlitteraturen. Fynden och forskningsresultaten: Føreläsningar vid ett symposium i Stockholm den 14 november 1994, arrangerat av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, ed. Tryggve Kronholm and Birger Olsson, 7-33. Kungl. Vitterhets, historie och antikvitets akademien. Konferenser 35. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1996.

Jeffner, Anders. "Qumrantexternas lära: ett teologiskt perspektiv [The Teaching of the Qumran Texts: A Theological Perspective]." In Qumranlitteraturen. Fynden och forskningsresultaten: Föreläsningar vid ett symposium i Stockholm den 14 november 1994, arrangerat av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, ed. Tryggve Kronholm and Birger Olsson, 139-145. Kungl. Vitterhets, historie och antikvitets akademien. Konferenser 35. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1996.

Kronholm, Tryggve. "Qumranlitteraturen och den antika judendomen [The Qumran Literature and Judaism in Antiquity]." In Qumranlitteraturen. Fynden och forskningsresultaten: Föreläsningar vid ett symposium i Stockholm den 14 november 1994, arrangerat av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, ed. Tryggve Kronholm and Birger Olsson, 55-100. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1996.

Kronholm, Tryggve, and Birger Olsson, eds. Qumranlitteraturen. Fynden och forskningsresultaten: Föreläsningar vid ett symposium i Stockholm den 14 november 1994, arrangerat av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien [The Qumran Literature. Discoveries and Conclusions: Lectures at a Symposium in Stockholm, 14 November 1994, Organized by the Royal Academy for the History of Science and Antiquity]. Kungl. Vitterhets, historie och antikvitets akademien. Konferenser 35. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1996.

Norin, Stig, ed. Qumranfynden 60 ar [Sixty Years of Qumran Research]. Svensk Exegetisk Arsbok 73. Uppsala: Uppsala Exegetiska Sallskap, 2008.

Olsson, Birger. "Qumran och Nya testamentet [Qumran and the New Testament]." In Qumranlitteraturen. Fynden och forskningsresultaten: Föreläsningar vid ett symposium i Stockholm den 14 november 1994, arrangerat av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, ed. Tryggve Kronholm and Birger Olsson, 121-137. Kungl. Vitterhets, historie och antikvitets akademien. Konferenser 35. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1996.

Ringgren, Helmer. "Femtio år med Dödahavsrullarna [Fifty Years with the Dead Sea Scrolls]." Svensk Exegetisk Årsbok 63 (1998) 125-128.

Svensson, Jan. "Johannespåsken och Qumrankalendern [John's Easter and the Qumran Calendar]." Svensk Exegetisk Årsbok 62 (1997) 87-110.

Ulfgard, Håkan. "Rättfärdighetens Lärare och Qumranförsamlingens historia. En kort skiss över problematiken [The Teacher of Righteousness and the History of the Qumran Community. A Brief Sketch of the Problem]." In Dødehavsteksterne og Bibelen [The Dead Sea Texts and the Bible: Contributions to an International Conference on Qumran at Gentofte, Denmark, June 19-22, 1995], ed. Niels Hyldahl and Thomas L. Thompson, 129-157. Forum for Bibelsk Eksegese 8. Kobenhavn: Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 1996.

Ulfgard, Håkan. "'Realistik bibelutläggning' efter Qumranfynden: Telningenden yttersta tiden: det nya förbundet före och efter Jesus [Realistic Biblical Interpretation after the Discovery of the Dead Sea Scrolls: The New Covenant before and after Jesus]." Svensk Exegetisk Årsbok 63 (1998) 147-166.

Winninge, Mikael. "Judendom och kristendom i konflikt och dialog: Inåt, utåt, då och nu?" In Dialoger? Islam, judendom, kristendom och samhälle, ed. P. I. Planefors, 82-95. Umeå: Stiftelsen Samtidskultur, 2004.


Top of Page